Organizační informaceInfo

Pořadatel

Univerzita Palackého v Olomouci
Sekce pro funkční mapování mozku České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP

 

Organizátoři

Předsednictví workshopu:

prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc.

Vědecký a programový výbor:

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
předseda vědeckého a programového výboru

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.

Organizační výbor:

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
předseda organizačního výboru

MUDr. Bc. Aleš Grambal, Ph.D.
Mgr. Hana Hettychová
MUDr. Pavel Hok
MUDr. Pavel Otruba, MBA
MUDr. Zbyněk Tüdös, Ph.D.
MUDr. Tomáš Veverka, Ph.D.

 

Témata

Funkční MR v neurovědách
Funkční MR metodologie

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Odborný garant: prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN, přednosta
Neurologické kliniky FN, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Organizační informace

Termín konání:

6. -7. dubna 2017

Místo konání:

Arcidiecézní muzeum, Václavské náměstí 3, Olomouc

Jednací jazyk:

český, anglický

Registrace účastníků:

6. 4. 2017 15.00 – 18.00 hodin, Arcidiecézní muzeum
7. 4. 2017 8.30 – 11.00 hodin, Arcidiecézní muzeum

 

Odborné přednášky a postery

Přednášky:

Délka přednášky 10 minut.
Dataprojekce, akceptovány jsou CD, DVD, flash disk (formát PowerPoint 2003-2007, XP, PDF). Diapozitivy, zpětná projekce a VHS nejsou akceptovatelné formáty.

Postery:

šířka 90 cm, výška 120 cm.

Abstrakta:

Pokyny pro zaslání abstraktu:
Word, jednoduché řádkování, velikost písma 11, typ písma Times New Roman, maximální rozsah max. 2500 znaků včetně mezer. Název uveďte tučně a velkými písmeny.

Termín dodání abstraktu: 15. 3. 2017

Text pošlete elektronicky na adresu: phlustik@upol.cz
Organizátoři si vyhrazují právo zařadit přihlášený příspěvek buď jako ústní sdělení nebo poster.
Informace o přijetí přednášky nebo posteru bude prezentujícímu autorovi zaslána do 20. 3. 2017.

 

Přihlášky k účasti

Přihlášky k účasti na webu (on line). Přihlášku je možno poslat elektronicky nebo poštou na Konferenční servis UP.

Termín zaslání přihlášky: 15. 3. 2017

Po tomto datu pořadatel nemůže garantovat aktivní účast s uvedením sdělení v programu konference, získání materiálů, účast na doprovodném programu a certifikát ČLK.
Potvrzení registrace zašleme všem přihlášeným e-mailem do 25. 3. 2017.

 

Akreditace

Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů, kreditové ohodnocení bude uvedeno na webových stránkách konference.

 

Poplatky

Registrační poplatek:

platba do 15. 3. 2017 platba po 15. 3. 2017
lékaři / VŠ pracovníci 500,- Kč 700,- Kč

Studenti v magisterském a doktorském studijním programu a členové Sekce pro funkční mapování mozku ČSKN ČLS JEP s aktivní účastí registrační poplatek neplatí.
Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu včetně výstavy firem, tiskové materiály, oběd dne 10. 4. 2015, občerstvení během přestávek, certifikát ČLK.

Registrační poplatek prosíme uhradit převodem na účet Univerzity Palackého v Olomouci nejpozději do 20. 3. 2017:

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 19-1096330227/0100,
Variabilní symbol 999021112
Název účtu: Univerzita Palackého v Olomouci
Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT kód banky: KOMBCZPPxxx

Po 20. 3. 2017 nelze platit poplatky převodem, pouze v hotovosti u registrace.
V případě, že budete požadovat vystavit fakturu či daňový doklad, vyplňte v přihlášce příslušnou kolonku.
Prosíme o zaslání kopie dokladu o zaplacení společně s přihláškou k účasti nebo na email: jitka.hybnerova@upol.cz.

 

Společenský večer

Uskuteční se dne 6. 4. 2017 v prostorách restaurace Svatováclavský pivovar. Svůj zájem o účast na společenském večeru vyznačte v přihlášce k účasti.

 

Ubytování

Ubytování je rezervováno v termínu 6. - 7. 4. 2017 v hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc (www.hotelflora.cz) .

Požadavek na ubytování vyznačte v přihlášce.

Podmínkou pro zajištění ubytování je včasné zaslání přihlášky k účasti a dokladu o zaplacení registračního poplatku. Ubytovací kapacity budou naplňovány postupně podle data došlé přihlášky. Pokud žádáte dvoulůžkový pokoj, uvádějte vždy jméno osoby, se kterou si přejete být ubytováni.

Ubytování si platí každý účastník sám v recepci hotelu.

 

Stravování

Dne 7. 4. 2017 je zajištěn oběd v místě konání konference.

 

Zrušení účasti

V případě zrušení účasti prosíme podat písemnou zprávu na Konferenční servis UP. Účastníkům, kteří

uhradí poplatky a zruší účast do 31. 3. 2017, budou poplatky vráceny v plné výši. Po tomto termínu

poplatky nevracíme, ale zašleme materiály z konference.

 

Důležité termíny

Termín zaslání přihlášky k účasti15. 3. 2017
Termín dodání abstrakt 15. 3. 2017
Termín zaplacení poplatků 20. 3. 2017
Potvrzení o přijetí přednášky nebo posteru 20. 3. 2017
Potvrzení registrace 25. 3. 2017

 

Kontakty

Vědecký sekretariát:

Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Tel.: +420 588 443 419
E-mail: phlustik@upol.cz

Registrace a ubytování:

Konferenční servis Univerzity Palackého v Olomouci
Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc
Jitka Hýbnerová
Tel.: 585 631 125
E-mail: jitka.hybnerova@upol.cz