fmri2017.upol.czfmri2017.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci
Sekce pro funkční mapování mozku
České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
Česká lékařská komora

pořádají

 

13. mezinárodní workshop
funkční magnetické rezonance

 

 

 

OLOMOUC
6. – 7. dubna 2017